รูปภาพของ55161095 นางสาวนูรีนา สาเล็ง : Nurina Saleng
ทำแบบฝึกหัด รายวิชา sre-100 (กลุ่ม 6)
  หนูเข้าไปทำแบบฝึกหัดของ sre-100 ยังไม่ได้ค่ะ ( หนูอยู่กลุ่ม 6 ค่ะ )
รูปภาพของอาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์
ตอบ: ทำแบบฝึกหัด รายวิชา sre-100 (กลุ่ม 6)
โดย อาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์ - Tuesday, 14 August 2012, 09:48PM
  สมัครเข้ารายวิชาก่อน ครับ