รูปภาพของ55117352 นางสาววิภาวัลย์ ตันติปิฎก : Wipawun Tantipidok
sre-100(4)
  อ. คือหนูเข้าไปทำแบบฝึกหัดไม่ได้ค่ะ
รูปภาพของอาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์
ตอบ: sre-100(4)
  เข้าทำใหม่ได้แล้ว ครับ