รูปภาพของอาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์
ตอบ: เข้าทำแบบทดสอบ sre-100 กลุ่ม6
  ลองทำใหม่ อีกครั้ง ครับ