รูปภาพของ55160949 นางสาวนันท์นภัส โพชสาลี : Nunnaphat Potsalee
เข้าทำแบบทดสอบ sre-100 กลุ่ม6
  หนูไม่สามารถทำแบบทดสอบได้ค่ะ
รูปภาพของอาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์
ตอบ: เข้าทำแบบทดสอบ sre-100 กลุ่ม6
  ลองทำใหม่ อีกครั้ง ครับ