รูปภาพของอาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์
ตอบ: เข้าทำแบบทดสอบไม่ได้
  ลองทำใหม่  อีกครั้งครับ