รูปภาพของ53115788 นางสาวปิยะวรรณ มณี : Piyawan Manee
เข้าทำแบบทดสอบไม่ได้
  อาจาร์คะหนูเข้าทำแบบทดสอบกติกาเทนนิสไมได้ค่ะ พอเข้าไปที่รายวิชามันขึ้นว่าไม่สามารถสมัครเป็นสมาชิกรายวิชานี้ได้
รูปภาพของอาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์
ตอบ: เข้าทำแบบทดสอบไม่ได้
  ลองทำใหม่  อีกครั้งครับ