รูปภาพของอาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์
ตอบ: การทำแบบฝึกหัด Ser 100 กลุ่ม 6
  ลองเข้าทำใหม่อีกครั้ง ครับ