รูปภาพของ55161640 นางสาวมูณีเราะห์ หะยีบีดิง : Muneeroh Hayeebeeding
การทำแบบฝึกหัด Ser 100 กลุ่ม 6
  เนื่องจากหนูไม่สามารถเข้าไปทำแบบฝึกหัด SER-100 กลุ่ม 6 ได้ จะต้องทำยังไงดีค่ะ
รูปภาพของอาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์
ตอบ: การทำแบบฝึกหัด Ser 100 กลุ่ม 6
  ลองเข้าทำใหม่อีกครั้ง ครับ