รูปภาพของอาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์
ตอบ: ทำแบบฝึกหั sre-100
  ลองทำใหม่อีกครั้ง ครับ