รูปภาพของ55162408 นางสาวสุลิษา พงพันธุ์ : Sulisa Pongpan
ทำแบบฝึกหั sre-100
  เนื่องด้วยหนูเข้าไปทำแบบฝึกหัด sre-100 กลุ่ม6 ไม่ได้ค่ะ
รูปภาพของอาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์
ตอบ: ทำแบบฝึกหั sre-100
  ลองทำใหม่อีกครั้ง ครับ