รูปภาพของอาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์
ตอบ: ทำแบบฝึกหัด sre-100
  ลองทำใหม่อีกครั้ง ครับ