รูปภาพของ55160956 นางสาวนัสริน บุงวัง : Nasrin Bungwang
ทำแบบฝึกหัด sre-100
  เนื่องจากหนูไม่สามารถเข้าไปทำแบบฝึกหัด sre-100 กลุ่ม 6 ได้ค่ะ
รูปภาพของอาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์
ตอบ: ทำแบบฝึกหัด sre-100
  ลองทำใหม่อีกครั้ง ครับ