รูปภาพของ55141626 นางสาวปาวีณา หมัดเต๊ะ : Pavina Madten
แบบทดสอบ Sre-100
 

เนื่องจากดิฉันไปในแบบทดสอบแล้วแต่เมื่อคลิกจะทำแบบทดสอบกลับเข้าไปทำไม่ได้ค่ะ

รูปภาพของอาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์
ตอบ: แบบทดสอบ Sre-100
  เรียนกลุ่มใหน ครับ
รูปภาพของ55141626 นางสาวปาวีณา หมัดเต๊ะ : Pavina Madten
Re: ตอบ: แบบทดสอบ Sre-100
 

กลุ่ม 5 ค่ะ

รูปภาพของอาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์
ตอบ: Re: ตอบ: แบบทดสอบ Sre-100
  แก้ไขให้ แล้วครับ .. เข้าไปทำได้แล้ว
รูปภาพของ55141626 นางสาวปาวีณา หมัดเต๊ะ : Pavina Madten
Re: ตอบ: Re: ตอบ: แบบทดสอบ Sre-100
  ขอบคุณอาจารย์ค่ะ แต่ทำแล้วมันได้ 0 ค่ะ
รูปภาพของอาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์
ตอบ: Re: ตอบ: Re: ตอบ: แบบทดสอบ Sre-100
โดย อาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์ - Tuesday, 14 August 2012, 07:13AM
  เรียบร้อยแล้วครับ..
รูปภาพของ55141626 นางสาวปาวีณา หมัดเต๊ะ : Pavina Madten
Re: ตอบ: Re: ตอบ: Re: ตอบ: แบบทดสอบ Sre-100
 

ขอบคุณค่ะ