รูปภาพของ54140611 นายชิตพล ศีลจรรยา : Chitpon Seeljunya
Re: ตอบ: Re: ตอบ: Re: ตอบ: Re: ตอบ: sre-101
  คะแนนขึ้นแล้วครับอาจาร ของเพื่อนก็ขึ้นครับ แต่หลงัจากดูเสร็จคะแนนก้อหายไป แดสงว่าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ