รูปภาพของ54140611 นายชิตพล ศีลจรรยา : Chitpon Seeljunya
sre-101
  ขึ้น คอนดินิวอย่างเดียว ไม่มีรับสมัครรายวิชาเลยครับ
รูปภาพของอาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์
ตอบ: sre-101
  ลองทำใหม่ (ได้สมัครรายวิชานี้แล้วหรือยัง )
รูปภาพของ54140611 นายชิตพล ศีลจรรยา : Chitpon Seeljunya
Re: ตอบ: sre-101
  สมัครได้ละครับ ตอนนี้กดตรงเข้าทำแบบฝึกหัดอ่าครับ ให้ใส่อารัยไม่รู้ ใส่รหัสก้อแล้ว เข้าไปทามไม่ได้เลยครับ ของเพื่อนก้อเหมือนกานเลยไม่รู้ว่าอาจารย์ตั้งรหัสผ่านรึเปล่า
รูปภาพของอาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์
ตอบ: Re: ตอบ: sre-101
โดย อาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์ - Tuesday, 14 August 2012, 09:38PM
  รหัสผ่าน ss ลองดูครับ
รูปภาพของ54140611 นายชิตพล ศีลจรรยา : Chitpon Seeljunya
Re: ตอบ: Re: ตอบ: sre-101
  เดวลองดูก่อนนะครับอาจารย์
รูปภาพของ54140611 นายชิตพล ศีลจรรยา : Chitpon Seeljunya
Re: ตอบ: Re: ตอบ: sre-101
  vอาจารครับ ทามเสดแล้วนะครับอาจารย์ แล้วทามมัยคะแนนไม่ขึ้นครับ หรือต้องรออาจารย์ตรวจก่อนครับ
รูปภาพของอาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์
ตอบ: Re: ตอบ: Re: ตอบ: sre-101
โดย อาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์ - Wednesday, 15 August 2012, 11:27AM
  ทำใหม่ อีกครั้ง
รูปภาพของ54140611 นายชิตพล ศีลจรรยา : Chitpon Seeljunya
Re: ตอบ: Re: ตอบ: Re: ตอบ: sre-101
  แสดงว่ามานต้องมีคะแนนขึ้นหรอครับ
รูปภาพของ54140611 นายชิตพล ศีลจรรยา : Chitpon Seeljunya
Re: ตอบ: Re: ตอบ: Re: ตอบ: sre-101
  ของผมทามเส็ดแล้วคะแนนไม่ขึ้นแต่บันทึกอยู่ครับ
รูปภาพของอาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์
ตอบ: Re: ตอบ: Re: ตอบ: Re: ตอบ: sre-101
โดย อาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์ - Wednesday, 15 August 2012, 01:59PM
 

กดส่ง มาด้วย  ล่างสุด ขวามือ น่าจะเห็นคะแนน สรุปให้ ..

รูปภาพของ54140611 นายชิตพล ศีลจรรยา : Chitpon Seeljunya
Re: ตอบ: Re: ตอบ: Re: ตอบ: Re: ตอบ: sre-101
  คะแนนขึ้นแล้วครับอาจาร ของเพื่อนก็ขึ้นครับ แต่หลงัจากดูเสร็จคะแนนก้อหายไป แดสงว่าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ