รูปภาพของอาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์
ตอบ: ทำข้อสอบ Sre100 กลุ่ม 4
  ให้เข้า ทำใหม่อีกครั้งครับ