รูปภาพของ55116537 นางสาวรัตนาวดี สังข์มัน : Ratanawadee Sangman
ทำข้อสอบ Sre100 กลุ่ม 4
  ถึงอาจารย์ที่เคารพ  เข้าไปทำข้อสอบไม่ได้ค่ะ
รูปภาพของอาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์
ตอบ: ทำข้อสอบ Sre100 กลุ่ม 4
  ให้เข้า ทำใหม่อีกครั้งครับ