รูปภาพของ55160089 นางสาวกรรณิการ์ จันทร์คง : Kannika Jankong
การทำแบบทดสอบ SRE-100
  ทำไมหนูทำแบบทดสอบเเร้วได้ 0 คะเเนนอ่ะค่ะ
รูปภาพของอาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์
ตอบ: การทำแบบทดสอบ SRE-100
  เรียบร้อย แล้วครับ (อ.ต้องอ่านก่อน)