รูปภาพของ55160089 นางสาวกรรณิการ์ จันทร์คง : Kannika Jankong
การเข้าถึงรายวิชา Sre-100 กลุ่ม 6
  ไม่สามารถเข้าถึงรายวิชา Sre-100 กลุ่ม 6 หนูจะต้องเข้าไปทำแบบทดสอบในนั้น จะต้องทำยังไงดีค่ะ
รูปภาพของอาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์
ตอบ: การเข้าถึงรายวิชา Sre-100 กลุ่ม 6
  ลองเข้า ใหม่อีกครั้ง ครับ