รูปภาพของอาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์
ตอบ: การทำแบบทดสอบ sre-100
  เรียนกลุ่มใหน ครับ