รูปภาพของ55140487 นางสาวจิราพร รักดี : Jiraporn Rakdee
กลุ่ม 66 T sunami wave
  ส่งงานที่แก้ใขไม่ได้ ทำมาหลายวิธีแล้ว ต้องทำยังไงคะ