รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Re: ด่วนจิงๆคับ
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Friday, 1 June 2012, 08:51AM
 

ระบบถามว่า น้องต้องการเข้าเป็นสมาชิกของรายวิชา หรือไม่ ค่ะ

หากตอบ Yes ก็แสดงว่าเราต้องการเข้าเป็นสมาชิกของรายวิชานั้น ซึ่งอาจารย์ผู้สอน อนุญาต ให้ใครสามารถเข้าเป็นสมาชิกของรายวิชาก็ได้

สรุปว่า ไม่มีผลอะไรที่เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนค่ะ สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ http://mlearning.wu.ac.th/moodle145/mod/forum/discuss.php?d=22159

และหากไม่ต้องการเป็นสมาชิกของรายวิชาแล้วสามารถออกจากการเป็นสมาชิก ได้ตามภาพค่ะ

กจากการเป็นสมาชิก