รูปภาพของ55116503 นางสาวรัตนา อิ่มทอง : Ruttana Imthong
SCI-101
  ตอนแรกมีสามชิกอยู่ 5 คน แล้วส่งรายชื่อใน mLearning แล้วคะ แล้วที่นี้เพื่อนกลุ่มอื่นเขามีสมาชิก 15 คนเขาก็เลยจะย้ายเข้ามาอยู่ด้วย อยากทราบว่าถ้าจะลงรายชื่อเพิ่มลงยังไงคะ
รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
ตอบ: SCI-101
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Tuesday, 29 May 2012, 02:54PM
  แนะนำให้ติดต่อกับ อ.ผู้สอนนะคะ เนื่องจากอาจารย์เป็นผู้กำหนดเงื่อนไขในการ post ค่ะ