รูปภาพของ55160055 นายกนกพล โตกำเหนิด : Kanokpol Tokumhnerd
Sci-101 ลงชื่อสมาชิกกลุ่มไม่ทัน-ลงชื่อผิดพลาด
  Sci-101 ลงชื่อสมาชิกกลุ่มไม่ทัน-ลงชื่อผิดพลาด ทำยังไงดีครับ ?
:D
Re: Sci-101 ลงชื่อสมาชิกกลุ่มไม่ทัน-ลงชื่อผิดพลาด
  http://mlearning.wu.ac.th/moodle145/course/view.php?id=1773
รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
ตอบ: Re: Sci-101 ลงชื่อสมาชิกกลุ่มไม่ทัน-ลงชื่อผิดพลาด
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Tuesday, 29 May 2012, 02:53PM
 

แนะนำให้ติดต่อกับ อ.ผู้สอนนะคะ