รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
ตอบ: Re: ตอบ: เปลี่ยนแปลงข้องมูล
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Friday, 1 June 2012, 02:13PM
  ไม่แน่ใจว่าแก้ปัญหาได้หรือยัง ให้ติดต่อที่ ติดต่อที่ พี่อวยชัย งานเครือข่าย ศูนย์คอมพิวเตอร์ email:bauychai@wu.ac.th หรือโทร.ภายใน 3460 ค่ะ