รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
ติดตามข่าวจากศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.วลัยลักษณ์ ผ่านทาง Facebook
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Tuesday, 31 January 2012, 09:29AM
 

ขณะนี้ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้เพิ่มช่องทางการติดต่อ เพื่อแจ้งข่าวสารการใช้งาน และรับแจ้งปัญหาการใช้บริการจากศูนย์คอมพิวเตอร์ ผ่านทาง Facebook แล้ว โดยค้นหาคำว่า ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แล้ว ขอเป็นเพื่อนค่ะ

หากมีปัญหาการขอเป็นเพื่อนผ่านทาง Facebook สามารถติดต่อได้ที่ Call Center ศูนย์คอมพิวเตอร์ เบอร์โทร. 3400