รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
ตอบ: เน็ตเข้าไม่ได้
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Tuesday, 31 January 2012, 09:16AM
 

น้องติดต่อแจ้งปัญหาได้ที่งานเครือข่ายศูนย์คอมพิวเตอร์ เบอร์โทร.ภายใน 3448 นะคะ จะได้แก้ปัญหาได้ถูกต้องค่ะ