รูปภาพของ54210075 นายปรุงภัณฑ์ พันธรักษ์ : Prungpan Pantarak
ช่วยตอบหน่อยครับ
  เพื่อนไม่สามารถเข้าmLearning ได้ครับ ติดต่อที่ศูนย์คอมแล้ว ก็ยังทำไม่ได้ ช่วยให้คำแนะนำหน่อยครับว่าต้องทำอย่างไร