รูปภาพของ54310214 นายกฤช โกยวาณิชย์ : Krit Koyvanich
looking for guitarist
  to: Admin
Sorry and apologize for irrespective your objective WebBoard , I can't find any community to looking for some one who got talent to perform music... may i use your WebBoard for this object?,
if can't... you can delete this subject, and please advice where can i should to post for activity?......


ถึง:ผู้ที่สนใจ

ต้องการมือกีตาร์เล่นดนตรีทำทีมครับ.. ติดต่อได้ตาม email
krit_com@hotmail.com โดยอาจฝากเบอร์โทรไว้นะครับแล้วจะติดต่อกลับไป