รูปภาพของอาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์
ตอบ: Re: ข้อผิดพลาดระหว่างทำแบบทดสอบวิชาsre-121
โดย อาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์ - Saturday, 24 March 2012, 11:29PM
 

แบบทดสอบได้ทำเรียบร้อยไปแล้วนะครับ ..