i love phuket kk ocs
ข้อผิดพลาดระหว่างทำแบบทดสอบวิชาsre-121
  เมื่อวันที่17 ฉันได้เข้าไปทำแบบทดสอบของอาจารย์ปรเมทความรู้ทั่วไปบีบีกันแล้วระหว่างที่ทำแบบทดสอบนั้นปรากฎว่าอินเตอร์เน็ตหลุดจากการเชื่อมต่อ เชื่อมต่อไม่ได้ เมื่อเข้าก็เข้าไม่ได้ จนเช้าวันที่ 18 ฉันรีบเข้ามาทำต่อแต่ปรากฏว่าระบบเข้าไม่ได้แล้ว ฉันอยากเข้าไปทำข้อสอบให้เสร็จ
รูปภาพของอาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์
ตอบ: ข้อผิดพลาดระหว่างทำแบบทดสอบวิชาsre-121
โดย อาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์ - Thursday, 18 August 2011, 03:10PM
 

กระผม ได้รับเรื่องร้องเรียน จากความทุกข์อันเกิดจาการเทคโนโลยีแล้ว...เพื่อเป็นการสร้างกำลังใจ ต่อการเรียนในสร้างความชอบต่อกิจกรรมการออกกำลังกายในภาคหน้า  อนุญาตให้เข้าไปทำแบบทดสอบใหม่อีกครั้งครับ

รูปภาพของ52141611 นายพงษ์พัฒน์ บุญมา : Pongpad Boonma
Re: ข้อผิดพลาดระหว่างทำแบบทดสอบวิชาsre-121
  อาจารย์ปรเมทครับ ผม นายพงษ์พัฒน์ บุญมา 52141611 เรียน SRE-121 กลุ่ม2 ผมได้ทำแบบทดสอบ ความรู้ทั่วไป กีฬา บีบี กัน แล้วมันเกิดปัญหาอ๊ะครับ ผมทำอยู่หลายวันมาก พอทำเสร็จกดแล้ว มันไม่รันให้ครับ แล้ววันนี้ก็เกิดปัญหาอีกพอทำครั้งที่2ตอบได้ข้อเดียว ระบบมันเป็นอะไรไม่รู้อยู่ๆก็รันมั่วให้ผมทำเสร็จเฉยครับ ทั้งๆที่ครั้งที่2เพิ่งทำได้ข้อเดียวเองครับ จะทำไงดีครับ
รูปภาพของอาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์
ตอบ: Re: ข้อผิดพลาดระหว่างทำแบบทดสอบวิชาsre-121
โดย อาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์ - Saturday, 24 March 2012, 11:29PM
 

แบบทดสอบได้ทำเรียบร้อยไปแล้วนะครับ ..