รูปภาพของ54113022 นายณัฐวุฒิ ส่งแสงรัตน์ : Nuttawut Songsangrat
ใน mlearning ไม่มีวิชา SCI-101
  ผมข้องใจและสงสัยมากที่ไม่มีรายวิชาเรียน SCI-101 ซึ่งได้ลงทะเบียนเรียนไปแล้ว แล้วก็ไปปรากฏในตารางเรียนแล้วด้วย แต่ไม่ปรากฏใน mlearning อยากให้แก้ไขให้ด้วยครับ ทำงานส่งไม่ได้
รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
ตอบ: ใน mlearning ไม่มีวิชา SCI-101
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Thursday, 30 June 2011, 02:23PM
 

อ่านรายละเอียดที่นี่ค่ะ

http://mlearning.wu.ac.th/moodle145/mod/forum/discuss.php?d=22159

เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนไม่ได้แจ้งมายังผู้ดูแลระบบค่ะ ลองปรึกษากับอาจารย์ดูนะคะ