รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
ตอบ: ลงชื่อรายวิชาผิด
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Thursday, 23 June 2011, 01:56PM
 

ระบบ mLearning ไม่ได้เชื่อมโยงกับข้อมูลการลงทะเบียนเรียน หากนักศึกษาไม่ต้องการรายวิชาใด สามารถคลิกที่คำว่า "ออกจากการเป็นสมาชิกของรายวิชา หรือ unenrol" ได้ค่ะ แต่ระวังหน่อยนะคะ อย่าเผลอไปออกในรายวิชาที่ยังต้องเข้าไปใช้งานอยู่ เพระว่า บางรายวิชาอาจารย์กำหนดรหัสผ่านไว้ เราจะไม่สามารถเข้าไปได้อีกค่ะ