รูปภาพของ54120019 นางสาวหทัยภัทร หนูทอง : Hathaiphat Hnuthong
ลงรายวิชาผิด
 

 ENG-106

 เนื่องจากเข้าไปลงรายวิชาผิดกลุ่ม (เข้าไปลงกลุ่ม 1 ของอาจารย์ภัณรินทร์) ควรทำยังไงคะ จะมีผลต่อคะแนนไหมคะ

รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
ตอบ: ลงรายวิชาผิด
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Thursday, 23 June 2011, 01:54PM
 

ระบบ mLearning ไม่ได้เชื่อมโยงกับข้อมูลการลงทะเบียนเรียน หากนักศึกษาไม่ต้องการรายวิชาใด สามารถคลิกที่คำว่า "ออกจากการเป็นสมาชิกของรายวิชา หรือ unenrol" ได้ค่ะ แต่ระวังหน่อยนะคะ อย่าเผลอไปออกในรายวิชาที่ยังต้องเข้าไปใช้งานอยู่ เพระว่า บางรายวิชาอาจารย์กำหนดรหัสผ่านไว้ เราจะไม่สามารถเข้าไปได้อีกค่ะ