รูปภาพของ54116793 นางสาวยัสมิน สาหลำยาดี : Yasmin Salamyadee
พบข้อผิดพลาดในโปงรแกรม
 

ข้าพเจ้ากำลังทำแบบทดสอบ และข้าพเจ้าได้พบข้อผิดพลาดในโปรแกรมนี้

รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
ตอบ: พบข้อผิดพลาดในโปงรแกรม
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Monday, 6 June 2011, 09:41AM
 

ช่วยแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมหน่อยนะคะ ว่าผิดพลาดอย่างไร และเป็นแบบทดสอบใดของรายวิชาใด จะได้ตรวจสอบได้ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ