รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
ตอบ: Eng-106
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Wednesday, 1 June 2011, 03:44PM
 

สาเหตุที่รายวิชาหายไปเนื่องจากน้องไปคลิกที่คำว่า "Unenrol" ในรายวิชานี้ ค่ะ ขอให้สมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่นะคะ โดยสามารถค้นหารายวิชาได้จากคำว่า ENG 106 ค่ะ ดูวิธีการค้นหาได้จาก คู่มือสำหรับผู้เรียน -> วิธีการค้นหารายวิชา