รูปภาพของ54120092 นายอดุลวิทย์ ธานีรัตน์ : Adulwit Thaneerat
ENG-101
 

ไม่มีรายวิชา ENG-101 ของอาจารย์นัทธมน ครับ

รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
ตอบ: ENG-101
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Thursday, 2 June 2011, 10:08AM
 

กำลังรอประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนอยู่ค่ะ

รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
ตอบ: ENG-101
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Thursday, 2 June 2011, 02:39PM
 
ได้รับแจ้งจาก อ.นทมน แล้ว อาจารย์แจ้งว่าขณะนี้กำลังอยูในระหว่างดำเนินการและจะแจ้งให้นักศึกษาทราบโดยรวมภายในสัปดาห์หน้า (6-10 มิ.ย.54)ค่ะ