รูปภาพของ50107077 นายนครินทร์ ทลิกรรณ์ : Nakarin Talikan
ตอบ: ไม่ได้สอบปลายภาค
  ไปเข้าพบอาจารย์ประจำรายวิชานั้นๆก่อนเลยครับ ยิ่งเร็วยิ่งดี อ่อ และที่สำคัญ อย่าลืมขอใบรับรองแพทย์แล้วเอาไปให้อาจารย์ดูด้วยนะครับ