รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
ตอบ: สมัครเข้าใช้งานวิชา sre-121 ไม่ได้
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Friday, 22 April 2011, 08:56AM
 

ข้อความแจ้งแบบนี้ หมายถึง อาจารย์ผู้สอนไม่อนุญาตให้เข้าไปในรายวิชานี้ค่ะ