รูปภาพของ53110276 นางสาวกมลพรรณ หิรัญ : Kamolphan Hirun
ดูข้อความเก่าที่ อ.ส่งมายังไงค่ะ
  คือว่าเปิดแล้ว และก็ปิดไปแล้วด้วย แล้วจะเปิดใหม่ทำไงค่ะ