รูปภาพของ53113197 นายดนุดล ปานสิทธิ์ : Danudon Pansit
BIO-103ยังไม่ขึ้นครับ
  ลงทะเบียนเรียน BIO-103 ไปแล้วแต่มันยังไม่ขึ้นกดค้นหาก็ไม่ได้ ทำให้ไม่สามารถเข้าไปโหลดชีทในการเรียนได้
ESR
Re: BIO-103ยังไม่ขึ้นครับ
  http://mlearning.wu.ac.th/moodle145/course/view.php?id=497
รูปภาพของ59144659 นางสาวสุวรรณา แซ่อุ้ย : Suwanna Sae-ui
Re: BIO-103ยังไม่ขึ้นครับ
  ยังเข้าไม่ได้อยู่ดีค่ะ ต้องแจ้งใครคะ