รูปภาพของ52144961 นางสาวณัฐญาพร ธรรมนาม : Nathayaporn Thamanam
วิชา หลักการตลาด(MKT-201)
 

เนื่องด้วย ดิฉันและเพื่อนๆบางคน เข้าดูรายวิชานี้ในM-learning ไม่ได้  จึงอยากทราบว่าจะทำอย่างไรดี

ผู้รู้ช่วยด้วยค่ะเพราะลำบากมาก  จะเข้าไปดูไรไม่ได้เลย เพราะหาไม่เจอ

รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
ตอบ: วิชา หลักการตลาด(MKT-201)
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Tuesday, 29 June 2010, 02:48PM
 

1. ถามอาจารย์ผู้สอนว่าตั้งชื่อรายวิชาว่าอะไร เช่น หลักการตลาด Principle of Marketing

2. ที่ด้านล่างสุดในส่วนของรายวิชาของท่าน (ด้านซ้ายมือ) จะมี link ที่เขียนว่า รายวิชาทั้งหมด (All course) ให้คลิกที่ link นี้ จะปรากฏหน้าจอให้ ค้นหารายวิชา

3. นำรายวิชาที่อาจารย์ผู้สอนแจ้งในข้อ 1 ไปกรอกในช่องค้นหารายวิชา โดยอาจจะพิมพ์แค่คำใดคำหนึ่ง หรือพิมพ์ชื่อเต็มก็ได้ แต่หากพิมพ์ชื่อเต็มผิด ก็อาจจะทำให้หารายวิชาไม่เจอ จึงแนะนำให้พิมพ์แค่บางคำ ในกรณีวิชานี้ เช่น การตลาด หรือ Marketing ระบบจะแสดงรายวิชาทั้งหมดที่มีคำนี้อยู่

4. ให้เลือกรายวิชาที่ต้องการเพื่อเข้าเป็นสมาชิกของรายวิชา หากอาจารย์ผู้สอนไม่ได้กำหนดรหัสผ่านเข้าสู่รายวิชาไว้ก็สามารถเข้าเป็นสมาชิกได้ทันที แต่ถ้ากำหนดไว้ต้องถามรหัสจากอาจารย์ผู้สอนก่อน (ไม่ใช่รหัสผ่าน mail ในการเข้าสู่ระบบของอาจารย์นะคะ ต้องถามอาจารย์ให้ถูกต้องด้วย)