ESR
Re: ใครเข้าเมล์ของมหาลัยได้บ้าง
 

ตรวจดูรูปแบบของ Username ดูนะครับ เป็นชื่อภาษาอังกฤษตามด้วย "." แล้วก็นามสกุลสองตัวแรกครับ

เหมือนของผมก็จะมี username เป็น theeraphon.sa@walailak.net ครับ