ESR
Re: GOOGLE ก็เข้าไม่ได้
  บางทีใช้ proxy เวลาอยู่ที่อาคารเรียนรวมหรืออาคารวิชาการจะเข้า google ไม่ได้ผมก็เคยเจอครับ
ผมลองเปลี่ยนไปใช้ www.google.co.uk ส่วนใหญ่เข้าได้ครับ  ส่วนเรื่องภาษาไม่ต้องห่วงครับ
ถึงจะใช้ดอท uk ก็ยังเซตเป็นไทยได้ครับ