รูปภาพของ50101732 นายคณากร เทพสง : Kanakorn Tepsong
GOOGLE ก็เข้าไม่ได้
 

เซงกับเน็ต มหาลัย จริงๆเลย

แม้แต่ google ยังเข้าไม่ค่อยได้เลย

จะบล็อกอะไรกันนั๊กหนาเชียว

จะทำงาน (หาข้อมูลทำโปรเจค) ก็ยังเข้าเน็ตไม่ได้

ESR
Re: GOOGLE ก็เข้าไม่ได้
  บางทีใช้ proxy เวลาอยู่ที่อาคารเรียนรวมหรืออาคารวิชาการจะเข้า google ไม่ได้ผมก็เคยเจอครับ
ผมลองเปลี่ยนไปใช้ www.google.co.uk ส่วนใหญ่เข้าได้ครับ  ส่วนเรื่องภาษาไม่ต้องห่วงครับ
ถึงจะใช้ดอท uk ก็ยังเซตเป็นไทยได้ครับ