รูปภาพของอาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์
ตอบ: สวัสดีค่ะอาจารย์หนูไม่สบายค่ะ
 

ครับ