รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาให้บริการสร้างสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Wednesday, 8 May 2013, 10:04AM
 

งานคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ให้บริการสร้างรายวิชาด้วย mLearning-Moodle และสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาอื่น ๆ

อาจารย์ท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่คุณชัชสันต์ จันทร์เรืองฤทธิ์  งานคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาชั้น 1 โทร.3306-3307