รูปภาพของ51113157 นายธนกิจ หงอสกุล : Thanakit Ngosakul
เปิดcesไม่ได้
 

ทำไมเปิดcesจากบ้านไม่ได้เมื่อก่อนเข้าได้แต่ตอนนี้เข้าไม่ได้

รูปภาพของ50101732 นายคณากร เทพสง : Kanakorn Tepsong
Re: เปิดcesไม่ได้
โดย 50101732 นายคณากร เทพสง : Kanakorn Tepsong - Monday, 16 November 2009, 07:08PM
 

ออกจากนอกมอแล้ว

ก้อเข้าไม่ได้ทั้งหมดเลย