รูปภาพของอาจารย์ ดร.พัชรี อิ่มศรี
ตอบ: น่ากลัวจัง
  ของ section 1 เลยกำหนดเวลาเข้าดูเฉลยแล้วค่ะ