หนุงหนิง
น่ากลัวจัง
 

ENG-101  Section  1  เปิดไม่ได้ค่ะ

รูปภาพของอาจารย์ ดร.พัชรี อิ่มศรี
ตอบ: น่ากลัวจัง
  ของ section 1 เลยกำหนดเวลาเข้าดูเฉลยแล้วค่ะ